W życiu każdego z rodziców pojawia się moment, w którym muszą podjąć decyzję odnośnie dalszej edukacji swojego dziecka. Wiele osób zastanawia się nad wyborem klasy sportowej, jednak waha się czy jest to dobry wybór. Jakie zalety ma szkoła sportowa?

Rodzice, którzy nie chcą, aby ich dzieci chodziły do takich klas, argumentują, że szkoła sportowa kładzie za duży nacisk na wychowanie fizyczne, zaniedbując tym samym rozwój intelektualny dziecka. Jest to mit, gdyż dzieci z takich klas normalnie uczestniczą w zwykłych lekcjach, jedynie mają większą liczbę godzin wychowania fizycznego. Nie wpływa to negatywnie na ogólny rozwój dziecka, wręcz przeciwnie.

Wybór klasy sportowej jest dobrą decyzją zwłaszcza dla dzieci, które interesują się daną dyscypliną sportu. Większa liczba zajęć sportowych pozwala rozwinąć zainteresowania i pozytywnie wpływa na cały organizm.

Dlaczego warto wybrać klasę sportową? Oto kilka argumentów, które przekonają niezdecydowanych rodziców.

Dzieci potrzebują ruchu

Sport, nawet w tak dużej ilości (10 godzin zajęć tygodniowo), pozytywnie wpływa na stan zdrowia dziecka. Mimo dużego wysiłku, dziecko po takich zajęciach szybciej się uczy, gdyż  czuje się pobudzonym – mózg jest lepiej dotleniony, dzięki czemu łatwiej skupić mu się na nauce.

Sport kształtuje charakter

Sport kształtuje charakter uczniów – stają się oni zmotywowani do działania, posiadają silną wolę i  chęć samorealizacji. Dodatkowo, od młodych lat uczą się organizacji. Muszą tak zaplanować swoje obowiązki, by znaleźć czas także na przyjemności. Wyznaczają sobie cele w życiu i do nich dążą.

Szansa na sukces

Sport rozwija pasję dziecka, co w przyszłości może zaowocować tym, że będzie ono bardziej zmotywowane, a także nie będzie szukało odreagowania emocji w inny sposób. Skupienie się na sporcie sprawia także, że dziecko nie spędza całego wolnego czasu przed komputerem, co w dzisiejszych czasach jest sporym zagrożeniem.

Zdrowe nawyki

Dziecko uczy się pewnych zdrowych nawyków, które są przydatne podczas całego życia. Mimo ukończenia szkoły, takie osoby z chęcią spędzają czas na zewnątrz i uprawiają sporty – co wpływa na ich lepszy stan zdrowia. Nawyki z dzieciństwa procentują w dalszym życiu.

Kontakty towarzyskie

Klasy sportowe bardzo zbliżają uczniów – przyjaźnie powstają dzięki wspólnej pasji. Podczas  wyjazdów, obozów, treningów i zawodów, dzieci uczą się obowiązku pomocy innym oraz współpracy.

Klasa sportowa to bardzo dobry wybór, o ile samo dziecko jest nią zainteresowane. Rozwój fizyczny, jaki zapewnia taka klasa sprawia, że odnosi ono sukcesy nie tylko w sporcie, ale także w innych sferach życia.