Zasady są potrzebne w życiu każdego człowieka, także młodego tenisisty. Dzięki nim wiadomo, jak postępować, a jakich zachowań należy unikać. Określenie pewnych reguł jest wyjątkowo istotne w przypadku sportu – ich przestrzeganie zazwyczaj determinuje osiągnięcie sukcesu. Oto sześć zasad, którymi powinien kierować się każdy młody tenisista.

Posiadanie autorytetu

Wzór do naśladowania jest niezwykle ważny dla prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Młody tenisista powinien przyglądać się grze starszych zawodników, czytać wywiady i w ten sposób dowiedzieć się, jak wyglądało ich życie przed osiągnięciem wielkiego sukcesu. Podziwianie ekspertów i podejmowanie prób naśladowania ich ma pozytywny wpływ na rozwój ścieżki sportowej dziecka – generuje ono wówczas oczekiwania wobec siebie i innych, budując własną osobowość oraz rozwijając sztukę krytycznego myślenia.

Regularne treningi

Bycie systematycznym sprawdza się w każdej dziedzinie życia. Dzięki temu czynności powtarzane niemal codziennie stają się coraz łatwiejsze do zrealizowania. Młody sportowiec nie może zrezygnować z treningów, ponieważ regularne ćwiczenia są podstawą do osiągnięcia upragnionego celu. Kiedy podejście do treningów jest lekceważące, spada wydolność oraz dokładność wykonywanych ruchów, czyli kluczowych kwestii w tenisie. Skurpulatność w treningach niesie za sobą coś jeszcze – pewność siebie. Będąc świadomym wkładu pracy w ćwiczenia, zwątpienie podczas meczu nie powinno mieć miejsca.

Racjonalne treningi

Nadwyrężenie nadgarstkaSą sytuacje, w których rozsądek i umiar zawodzi, niosąc za sobą negatywne skutki. Młody tenisista musi pamiętać o tym, że nie zawsze może wybrać się na trening. Nie należy ignorować choroby lub kontuzji nabytej podczas ćwiczeń. W takiej sytuacji niezbędna jest przerwa, która pozwoli na regenerację utraconych sił – w przeciwnym razie choroba będzie stawała się coraz bardziej uciążliwa, a kontuzja może zaszkodzić dalszej karierze lub nawet ją uniemożliwić.

Zero wymówek

Jednorazowe zaniechanie treningu nie będzie niosło za sobą poważnych rezultatów, jednak należy pamiętać, że droga do coraz częstszych wymówek jest bardzo krótka. Młodemu tenisiście może wydawać się, że nie odczuwa żadnych przykrych konsekwencji, jednak rzadkie i nieregularne treningi wiążą się ze spadkiem formy i umiejętności. Należy wówczas porozmawiać z dzieckiem, uświadomić mu, jak ważną rolę odgrywają w jego rozwoju treningi. Trzeba także wziąć pod uwagę ewentualność, że zapał młodego tenisisty do sportu był jedynie chwilowym zafascynowaniem.

Gra fair play

Zdrowa rywalizacjaKażdy uczciwy zawodnik przestrzega reguł zdrowej rywalizacji. Na korcie czy boisku ważne jest poszanowanie drugiej osoby, w tym również przeciwnika. Wbrew pozorom to, czy sportowiec zdobędzie pierwsze miejsce w zawodach, nie jest najważniejsze – liczy się atmosfera, dzielenie się emocjami i doświadczeniami oraz nawiązywanie nowych znajomości. Według reguł fair play, niedozwolona jest przemoc i wszelkie obraźliwe słowa skierowane do konkurentów, a także stosowanie środków dopingujących.

Rozwijanie pasji

Zamiłowanie do tenisa nie musi się sprowadzać jedynie do gry na korcie. Młody tenisista, oprócz treningów może również interesować się innymi aspektami dotyczącymi tego sportu. Oglądanie meczów emitowanych w telewizji również przyczynia się do jego rozwoju, tak samo jak czytanie książek poświęconych tenisowi, w tym między innymi autobiografie znanych tenisistów. Dzięki rozwijaniu pasji, mały sportowiec może stać się ekspertem w swojej dziedzinie sportu.

Przedstawione powyżej reguły pozwalają na organizację sportowej pracy młodego tenisisty. Mogą również pomóc w motywacji i chęci do dalszego rozwoju. Osiągnięcie sukcesu to nie tylko talent, ale także plan na siebie i nakład sił włożonych w aktywność sportową, przy jednoczesnej dbałości o własny organizm, jak i uczciwość w relacjach z innymi sportowcami.