Każdy potrzebuje motywacji. Dziecko, które zaczyna swoją przygodę ze sportem, potrzebuje jej w szczególności. Nawet najzdolniejsza pociecha nie osiągnie sukcesu, jeśli nie otrzyma wsparcia ze strony rodziców. Motywacja ukierunkowuje zachowanie dziecka na realizację konkretnych celów. Sprawia, że mimo porażki, jest ono gotowe podjąć ponowny wysiłek. Jest „motorem napędowym” wszystkich jego działań.

Gdy dziecko chce uprawiać sport, zarówno ono jak i jego rodzice, muszą być świadomi konsekwencji, z jakimi się to wiąże. Nowemu rytmowi dnia podporządkować się muszą również rodzice. Trzeba liczyć się ewentualnymi kontuzjami, zwłaszcza w sporcie drużynowym, zmienionym rytmem dnia i dostosowaniem życia rodziny do harmonogramu treningów dziecka.

Jest oczywiste, iż rodzice nie powinni narzucać dziecku konkretnych dyscyplin sportowych, mając na uwadze swoje niespełnione ambicje. Decyzja dziecka o grze np. w tenisa czy piłkę nożną, powinna być jego świadomym i suwerennym wyborem. Powinno ono wiedzieć, że każdy wybór wiąże się z określonymi konsekwencjami i że to kształtuje swoją przyszłość. Inspiracją dla dziecka może być jego ulubiony zawodnik lub mistrz sportowy, na którym się wzoruje. Jeśli idol doszedł do sukcesu poprzez żmudne ćwiczenia, mimo wielu niepowodzeń, może być dla dziecka dobrym przykładem do naśladowania.

Jak skuteczne zmotywować dziecko?

Młody sportowiec chętniej będzie uczestniczył w treningach, jeśli otrzyma od rodziców wymarzony strój sportowy lub buty. Jednak zachęty materialne nie mogą być jedyną jego motywacją. Przede wszystkim dziecko powinno wiedzieć, po co chodzi na treningi i jaki jest ich cel. W procesie motywacji duże znaczenie mają codzienne zachowania rodziców. Tato, spędzający popołudnie biernie, na kanapie przed telewizorem, nie da dobrego przykładu swojemu dziecku. Rodzice powinni w miarę możliwości interesować się treningami dziecka, uczestniczyć w nich, pokazać że są gotowi okazać mu wsparcie. Najłatwiej jest motywować dziecko, gdy w szkole otrzyma dobrą ocenę, a na treningach będzie najlepszy. Nagroda i uznanie rodziców wzmacniają w nim wiarę we własne możliwości. Pochwała, jest więc istotnym elementem wychowawczym, skuteczniejszym niż krytyka. Co jednak w sytuacji, gdy dziecko właśnie przegrało mecz tenisowy? Zadaniem rodziców jest akceptacja dziecka i podtrzymywanie w nim poczucia własnej wartości. Nie należy ganić dziecka, zniechęcać czy krytykować. Trzeba mu powiedzieć, że to tylko chwilowe niepowodzenie oraz przypomnieć jego sukcesy. Należy stale wzmacniać w nim poczucie własnej wartości, a przede wszystkim być blisko niego. Dziecko powinno nauczyć się panować nad swoimi emocjami. Sport uczy zdrowej rywalizacji. Młody zawodnik musi wiedzieć, że czasem się przegrywa oraz potrafić zaakceptować porażkę lub decyzję sędziego. Nie powinno go to jednak zniechęcać do dalszych treningów.

Trzeba pamiętać, że oprócz budowania w dziecku poczucia wartości i wiary we własne siły, należy być przede wszystkim mądrym rodzicem. Dla dziecka najważniejsze jest wsparcie emocjonalne otrzymywane od rodziców, poczucie bezpieczeństwa, akceptacja oraz ich bezwarunkowa miłość.