Odpowiedni wybór rodzaju i metod treningu – dostosowanie go do osobistych preferencji, możliwości i oczekiwań, jest podstawą osiągnięcia satysfakcji i radości podczas nauki gry w tenisa. Jedną z początkowych decyzji powinno być ustalenie, czy dziecko lepiej będzie czuło się podczas treningów indywidualnych czy też grupowych.

Jedną z zalet ćwiczeń indywidualnych jest możliwość utrzymywania własnego tempa podczas treningu. Tak zorganizowane zajęcia pozwalają na samodzielne układanie planu wykonywanych aktywności, koncentrację na wybranych elementach treningu, dostosowanie jego czasu czy też harmonogramu dni, w których możemy zjawić się na korcie. Indywidualny trening pozwala również skupić się na określonym celu treningowym, zgodnym z osobistymi preferencjami. Ten rodzaj organizacji ćwiczeń pomaga uniknąć poczucia dyskomfortu dzieciom, które w grupie mogą nie czuć się w pełni swobodnie. To świetne rozwiązanie, by przynajmniej pierwsze treningi początkujących tenisistów były źródłem wyłącznie radości – nie zaś niepotrzebnego kłopotu.

Treningi grupowe to inna możliwość spędzania czasu na korcie. Ten wybór daje okazję do poznania wielu nowych osób, z którymi można we wspaniały sposób dzielić zainteresowanie sportem i tenisem poza treningami. Atmosfera socjalizacji sprzyja ćwiczeniom na wiele sposobów. Wspólny trening jest w wyraźnie motywujący – sportowa konkurencja to skuteczny środek mobilizujący dziecko do odbywania regularnych treningów i osiągania kolejnych celów treningowych. Istnieją dowody wskazujące na to, że trening w grupie uwalnia większe ilości endorfin w stosunku do treningu w pojedynkę. Dzięki temu możliwe jest odczuwanie większej radości i satysfakcji z ćwiczeń na treningach z innymi osobami. Trening grupowy oferuje też okazję do odbywania sparingów z zawodnikami na podobnym poziomie umiejętności.

Z drugiej strony – trzeba w tym przypadku uwzględnić mniejszą elastyczność ustalania grafiku ćwiczeń, gdyż musi on odpowiadać przynajmniej większości grupy. Również początkujący zawodnicy, przy niewłaściwie dobranej grupie treningowej, mogą odczuwać pewien dyskomfort i zwyczajnie krępować się, mając wrażenie pozostawania w cieniu bardziej doświadczonych kolegów.

Akademia Tenisa Prince oferuje oba rodzaje organizacji treningów tenisa. Dzięki temu możliwe jest dokonanie wyboru, który będzie najbardziej odpowiadać indywidualnym cechom charakteru, temperamentu – jak również oczekiwaniom i preferencjom każdego dziecka. Dzięki temu zainteresowanie tenisem z łatwością może stać się źródłem ogromnej satysfakcji i radości, by w szybkim czasie przerodzić się w pasję.