Spośród dostępnych zajęć sportowych, dzieci i młodzież coraz częściej wybierają lekcje nauki gry w tenisa. Spędzanie czasu na korcie wiąże się bowiem z doskonałą zabawą, ćwiczeniem nowych umiejętności oraz zdrowym współzawodnictwem. Które elementy strategii treningowych są najważniejsze dla młodych tenisistów i przynoszą najlepsze rezultaty? Co składa się na prawidłowy rozwój każdego, początkującego sportowca?

Trening na różnych poziomach

Profesjonalni trenerzy zdają sobie sprawę z tego, że właściwe wyszkolenie młodych adeptów tenisa musi przebiegać na kilku, niezwykle ważnych obszarach jednocześnie. Po pierwsze bardzo istotne jest zadbanie o wykształcenie prawidłowych nawyków związanych z techniką gry. Dokładna analiza postępów zawodnika pozwala opracować indywidualny plan zajęć, który będzie obejmował stopniowe zapoznawanie z elementami tenisowych taktyk oraz sprawdzanie ich w praktyce. Ponadto, każdy młody tenisista powinien także brać udział w sesjach treningu motorycznego, dzięki któremu poprawi swoją szybkość, siłę odbicia, mobilność i koordynację całego ciała. Nie należy jednak zapominać o tym, że oprócz treningów kondycyjnych kluczową rolę odgrywają zajęcia umożliwiające rozwój obszaru mentalnego. Poprzez kontakt z psychologiem początkujący zawodnik może odkryć drzemiący w nim potencjał, poznać sposoby na radzenie sobie ze stresem i nadmiarem emocji. Bez wątpienia, efektywne uczestnictwo w każdym z poziomów treningu przyczyni się do czerpania coraz większej satysfakcji z gry.

Dla najlepszego rozwoju młodych tenisistów

Podczas szkolenia początkujących tenisistów, trenerzy niejednokrotnie poszukują metod, dzięki którym uczą swoich podopiecznych podtrzymywania ducha walki, a zarazem wyciągania odpowiednich wniosków z porażek. W tym celu starają się zwiększyć odporność zawodnika na stresowe, trudne sytuacje w grze oraz przyzwyczaić go do występów na różnego rodzaju turniejach. Aby osiągnąć widoczne efekty, w czasie treningów trenerzy wykształcają w młodych tenisistach nawyk skupiania się na konkretnym celu. Zawodnik zyska pewność siebie w trakcie trwania meczu, jeśli będzie próbował wplatać w rozgrywkę wyćwiczone wcześniej techniki i sprawdzone uderzenia. Dodatkowo, odpowiednie funkcjonowanie wybranej strategii wspiera szybka reakcja trenera na zachowanie oraz błędy popełniane przez ucznia. Zmiany koncepcji przeprowadzenia zajęć lub postępowania w grze na turniejach sprawią, że młody tenisista będzie potrafił działać elastycznie i rozwijać swoje umiejętności wielokierunkowo.

Wsparcie rodziców w każdej rozgrywce

Bez względu na przyjętą strategię gry, młodzi tenisiści nie rozwijają swoich sportowych zdolności prawidłowo, jeśli są pozbawieni właściwego wsparcia rodziców. Dorośli powinni bowiem zawsze mieć na uwadze dobro dziecka i nie poddawać go niepotrzebnej presji. Zbyt duża chęć wzbudzenia w początkującym tenisiście pragnienia wygranej oraz pokonywania współzawodników może spowodować odwrotny efekt. Aby nauczyć dziecko czerpania radości z gry w tenisa, a jednocześnie rozbudzić zamiłowanie do spełniania ukrytych ambicji, trzeba skupiać się na zauważaniu postępów a nie na ostatecznych wynikach rozgrywek. Skoncentrowanie się wokół dobrych stron naszych pociech i częste pochwały ich gry z pewnością poprawią ich wyniki w przyszłości.

Treningi tenisowe dla młodych sportowców powinny zawsze być dostosowane do możliwości fizycznych i psychologicznych danego zawodnika. Ważne jest to, aby trener próbował różnego typu strategii gry, ćwicząc z zawodnikiem indywidualnie oraz w większych grupach. Efektywny trening pozwoli na wielokierunkowy rozwój tenisowych technik, a w konsekwencji przyczyni się do zauważania widocznych efektów podczas turniejów.